keuring van stookolietanks in Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant - schouwveger.eu

Ga naar de inhoud

keuring van stookolietanks in Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant

Voor de keuring of herkeuring van uw bovengrondse of ondergrondse stookolietank kan u beroep doen op onze bevoegde technicus stookolietanks.
In het Vlaamse Gewest mag een erkend technicus in het bezit van een SV -nummer mazoutreservoirs controleren en keuren.
Een SV-nummer bestaat uit de letters 'SV' en 5 cijfers.
Ons erkenningsnummer is: SV 05386
Onze technieker mag uw tank keuren, voorzien van een dop, label of merkplaat en een conformiteitsattest uitschrijven.
De wetgeving omtrent het plaatsen, onderhouden en saneren van stookolietanks in Vlaanderen staat beschreven in VLAREM.
VLAREM staat voor Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen.
Het VLAREM is een zeer uitgebreid en veelomvattend geheel van artikels en bepalingen.
Het houden en gebruiken van opslagtanks met mazout voor de verwarming van huizen en gebouwen valt hier ook onder.
Het is echter niets om van wakker te liggen en het kan ook aan een schappelijke prijs gebeuren.
Als uw tank goedgekeurd is, ontvangt u een groene dop of label, met daarop de datum van keuring, het SV-nummer van de uitvoerende technieker en de datum van herkeuring, indien van toepassing.
Met een oranje dop, mag de tank nog 6 maanden gevuld worden en is er geen direct gevaar voor verontreiniging buiten de tank, maar de tank moet wel terug in orde gebracht worden en binnen de periode van 6 maanden opnieuw gekeurd worden.
Met een rode dop mag de tank niet meer gevuld worden wegens milieugevaar en moet de tank hersteld, gesaneerd of vervangen worden.

Op het conformiteitsattest, dat u altijd goed moet bijhouden, het hoort samen met de dop of label, staat naast de contactgegevens bijv. ook of uw tank ondergronds of bovengronds is, de inhoud, het materiaal waaruit ze vervaardigd is, of ze toegankelijk is of niet en een mogelijke datum van herkeuring. Alsook de naam en het SV-nummer van de erkende technieker.
Voor bovengrondse en ondergrondse mazouttonnen gelden verschillende regels, afhankelijk van verschillende factoren.

Als u door ons uw tank laat keuren en er is een periodieke herkeuring nodig, verwittigen wij u ruim op voorhand voor een herkeuring.

Net zoals bij schoorsteenvegen, geldt hier ook het adagio: 'Voorkomen is beter dan genezen'

Een lekkende stookolietank is zeer schadelijk voor het milieu.
De bodem wordt verontreinigd en mogelijk ook het grondwater.
Niemand ziet graag zijn centen in de grond sijpelen en zit te wachten op dure saneringskosten voor een lekke mazouttank en de eventuele boetes hiervoor.
Laat daarom uw tank controleren en keuren door een bevoegd technieker stookolietanks.


Wil u meer inlichtingen omtrent de wetgeving rond de keuring van stookolietanks en de prijzen, klik dan op onderstaande link.


Euro Service | Luikersteenweg 11 | 3500 Hasselt
Euro Service | Luikersteenweg 11 | 3500 Hasselt

Euro Service | Luikersteenweg 11 | 3500 Hasselt

Euro Service | Luikersteenweg 11 | 3500 Hasselt

Terug naar de inhoud